Phone: (0233)881623


Alamat: Jalan Raya Timur No. 02, Loji, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat

DATA GURU


... Drs. H. ENTIS DIAT TISMAN WIBAWA, M.Pd.I

19640212 198803 1 005

KEPALA SEKOLAH

... SUHENDY CASMITA, S.Pd.,M.Pd.

196105011988121001

WAKASEK KURIKULUM

... SUHENDRA, S.Pd.

196410051989021004

WAKASEK KESISWAAN

... Drs. R. A. YUDHI SYAFFRUDIN

196409051992031005

WAKASEK SARANA DAN PRASARANA

... RIO ABRAHAM FERRY BUANA SUHERMAN PUTRA, S.T.

198205202010011011

GURU

... MUHAMAD IIP IBNU SETIAWAN

-

OPERATOR